نقش روغن در سیستم های تبریدی

روغن در سیستم تبرید برای روانکاری کمپرسور و روان کردن کار واحد تبرید مورد استفاده قرار می گیرد. وجود فرمولاسیون های ویژه روغن برای روانکاری اجزای داخلی یک کمپرسور ضروری است، اما از طرفی این فرمولاسیون ها باعث افزایش هزینه های تولید و هزینه های عملیاتی تجهیزات خنک کننده می شوند؛ و در عین حال مسائل زیست محیطی مانند دفع پسماند روغن و تخریب ازن را که باعث گرم شدن کره زمین شده است، به وجود می آورند.

در حالی که سیستم های خنک کننده همچنان در آینده هک برای حفظ مواد غذایی و راحتی مردم لازم هستند، پیشرفت های مهندسی در سیستم های کمپرسوری بدون روغن می تواند باعث تغییر فرآیند تولید هوای سرد شود، اما با هزینه ای بالاتر حداقل برای یک مدت کوتاه.

نقش روغن در یک واحد تبرید (سرمایش)

هدف روغن در یک سیستم تبرید(روغن و سیستم تبریدروانکار کمپرسوری است که هوای سرد را تولید می کند. روغن باعث کاهش اصطکاک قطعات فلزی بر یکدیگر، کاهش سایش در کمپرسور، و افزایش طول عمر سیستم می شود.

روغن سیستم های تبرید با فرمولاسیون مخصوص برای کار در درجه حرارت های بالا در سیستم های خنک کننده طراحی شده است، لذا استفاده از روان کننده توصیه شده برای هر تجهیز امری مهم است. روغنی که بیش از حد سنگین است، به تمام قسمت های تجهیز جریان نخواهد یافت. روغنی که بیش از حد سبک است چسبندگی مناسب نخواهد داشت، و در نتیجه باعث روانکاری ناکافی می شود.

روغن چگونه سیستم را روانکاری می کند؟

در مبحث روغن و سیستم تبرید، فرآیند انتقال گاز مبرد به فریزر، چیلر و یا یخچال خانگی باعث افزایش فشار و دمای گاز می شود. با افزایش دما، قطعات فلزی شروع به گرم شدن می کنند. این مساله موجب افزایش فشار بخار روغن خنک کننده ای می شود که در سیستم جریان می یابد تا اجزای داغ و فلزی کمپرسور را روانکاری کند. خنک سازی و روانکاری فلز داغ باعث می شود که کمپرسور به طور موثر عمل کند؛ و در عین حال سایش و از هم گسستن اجزای سازنده کمپرسور را کاهش می دهد.

نوع روغن مورد نیاز برای سیستم تبرید، روانکاری نوع خاصی از تجهیزات تبرید، بستگی زیادی به ظرفیت کمپرسور دارد، که معیاری برای اندازه گیری توانایی خنک کردن سیستم است. واحد این ظرفیت BTU یا واحد گرمایی بریتانیایی نامیده می شود.

انواع روغن های مورد استفاده در سیستم های تبرید

دو نوع اصلی روغن برای سیستم های تبرید عبارتند از: روغن سنتتیک و معدنی.

در حالی که عمر و ماندگاری روغن سنتتیک طولانی تر است، روغن های معدنی تقریبا نصف روغن های سنتتیک هزینه دارند، و به طور معمول در کاربردهای صنعتی مانند تهویه مطبوع برای ساختمان های تجاری و فریزر فروشگاه های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. این خواص در محصولات تبریدی شرکت مهرتاش سپاهان نیز آشکار است. 


یک نمونه روانکار کمپرسور تبریدی 


فرمولاسیون دقیق روغن برای یک کمپرسور خاص بستگی به اندازه و قدرت کمپرسور دارد. ویسکوزیته روغن، که مقیاسی برای میزان مقاومت روان کننده نسبت به عوامل مختلف نظیر گرما و فشار است، عامل اصلی تعیین فرمولاسیون روان کننده در کمپرسور است.

روغن مورد استفاده برای تست اولیه کمپرسور

کمپرسورها اغلب با تزریق روغن سنتزی برای اولین بار تست می شوند تا از آماده بودن تجهیز پیش از نصب اطمینان حاصل شود. پس از تست روغن تخلیه شده و پیش از ارسال از طرف سازنده، کمپرسور با روغنی تازه شارژ می شود.

روان کننده سیستم های تبرید (سرمایش) و آینده محیط زیست

بعضی از کمپرسورهای تبرید بدون روغن (کمپرسورهای خشک) عمل می کنند، اما این کمپرسورها هزینه خرید و تعمیر و نگه داری بسیار بیشتری نسبت به نمونه هایی که با روغن کار می کنند، دارند. در نتیجه، بیشتر سیستم های تبرید صنعتی با روغن کار می کنند، که به دلیل نیاز به تخلیه و تعویض دوره ای روغن و دفع روغن قدیمی، باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی می شوند.

تولید کننده های کمپرسور در حال آزمایش روان کننده هایی هستند که کمتر به محیط زیست آسیب می رسانند، مانند روغن های معدنی که با خلوص بالا تصفیه شده اند، به عنوان جایگزینی برای روغن های به دست آمده از سوخت های فسیلی. روغن های معدنی نیز از نفت خام به دست می آیند اما ناخالصی های کم تری نسبت به روغن های فسیلی دارند. هدف از ساخت این کمپرسور ها، پایین نگه داشتن هزینه ها و در عین حال حفظ محیط زیست به وسیله کاهش پسماندهای روغنی سوخت های فسیلی سنگین است. هرچند که هزینه های تولید روغن های معدنی نسبت به روغن های به دست آمده از سوخت های فسیلی بیشتر است.

هدف از ساخت این کمپرسورها همچنین کاهش گرمایش زمین به وسیله حذف کلروفلوئورکربن هایی است که در سیستم های سرمایش قدیمی تر به کار گرفته می شدند.