آنتی اسکالانت RO

فروش آنتی اسکالانت ها همواره یکی از نیاز های صنعت آب و فاضلاب در جهان بوده که کشور ما نیز از این امر مستثنی نمی باشد. 

ضد رسوب ها

گرفتگی و رسوب در سیستم های فیلتراسیون امری اجتناب ناپذیر است. منظور از گرفتگی چیست؟ شرکت مهرتاش سپاهان که در زمینه فروش آنتی اسکالانت فعال است، نظر شما را به این مطلب جلب می کند. گرفتگی به معنای تجمع نمک و ذرات دیگر در غشاهای اسمز معکوس است. گرفتگی انواع مختلفی دارد. شایع ترین نوع ها کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرانتیوم هستند.

آنتی اسکالانت را چقدر می شناسید؟

گرفتگی با چسبیدن یون ها به یکدیگر مانند قطعات یک پازل، ایجاد می شود. یون های به هم چسبیده کریستال شده و آب را به بیرون می رانند.

در حین این که آب به بیرون رانده می شود، کریستال تبدیل جامد شده و در نهایت به غشاء می چسبد. اگر این فرآیند کنترل نشود، رسوب تجمع یافته و به جرمی از کریستال بر روی سطح غشا تبدیل می شود که باعث انسداد خواهد شد.

این مساله برای سیستم های اسمز معکوس مضر است، زیرا فشار آب را افزایش می دهد. فشار بالای آب باعث ایجاد تنش در سیستم شده، و محصول خروجی و بازده را کاهش می دهد. یک غشاء به شدت رسوب گرفته می تواند خروجی گالن خود را به نصف کاهش دهد.

گرفتگی به راحتی در سیستم های فیلتراسیون اسمز معکوس رخ می دهد. در این سیستم ها، آب با فشار به غشای درون مخزن تحت فشار رانده می شود. آب تحت فشار از میان غشاء نفوذ کرده و آب محصول از طرف دیگر خارج می شود.

غلظت ناخالصی ها در آبی که از میان غشاء نفوذ نمی کند افزایش می یابد. غلظت بالای یون ها به همراه فشار بالا در مخزن فشار، شرایط لازم را برای گرفتگی ایجاد می کند.

در این مرحله اقدامات پیشگیرانه بسیار مهم است. راه های زیادی برای جلوگیری از تشکیل رسوب و گرفتگی وجود دارد. یکی از این راه ها افزودن مواد ضد رسوب به آب ورودی به سیستم اسمز معکوس است.

ضد رسوب ها چگونه عمل می کنند؟

فروش آنتی اسکالانت در این زمینه بسیار الزامی نمود می نماید و عملکرد آنتی اسکالانت یا همان ضد رسوب بسیار حائز اهمیت است.

ضد رسوب ها با تغییر کریستال، مهار آستانه و پراکندگی از گرفتگی غشا جلوگیری می کنند.

ضد رسوب کولینگ در کنار آنتی اسکالانت های ro نیز کاربرد بسیار دارند که در مقاله ای جداگانه بایستی مورد بحث قرار گیرد. 

جلوگیری از رسوب فلزات سنگین به وسیله آنتی اسکالانت

پیچیدگی در از بین بردن رسوبات آهن از آب به علت ماهیت این یون و دیگر فلزات سنگین غیر قابل انکار است.

فلزات سنگین شامل مس، آهن،منگنز، آرسنیک و کروم می باشد.فلز آهن یکی از این فلزات سنگین است. این قلز اخیر به صورت های 2 یا 3 ظرفیتی در آب محلول می شود.

این یون بر اثر برخی عوامل مانند کلرزنی، میزان pH آب و اکسیژن حل شده در آب می تواند عدم تعادل داشته باشد.

منگنز و آهن از فلزاتی هستند که عموماً در آب چاه دوظرفیتی هستند. 

در صورتی این یونها بصورت 3 یا 4 ظرفیتی تبدیل می شوند که این آب در معرض هوا قرار گیرد و یا کلرزنی انجام شود. 

در صورتیکه آب دارای آهن باشد ولی با اکسیژن در تماس نباشد و در شرایط اسیدگونه به ممبران ها نرسد، آهن بصورت محلول می باشد و غشای RO را تهدید نمی کند. 

ممبران ها در صورتی از بین می روند که مقداری آهن 3 ظرفیتی روی آن نفوذ کرده و و همانند یک کاتالیزور بر اکسید شدن آهن دوظرفیتی، اثر دارد. 

از مهمترین کاربردهای گونه های مختلف آنتی اسکالانت، ممانعت از اکسیده سازی آهن و از طرف دیگر، مطمئن بودن از محلول ماندن آهن است. 

در زمینه فروش آنتی اسکالانت یک نمونه از آنتی اسکالانت های تولید و ارائه شده این شرکت به بازار، آنتی اسکالانت SKL-5250 می باشد که در آب‌شيرين‌كن‌های اسمز معكوس مورد استفاده است. 

در مقایسه، ضد رسوب ماده شیمیایی است که صرفا به آب خوراک تزریق می شود. ضد رسوب ها نسبت به نرم کننده های آب که فقط کلسیم و منیزیم را تصفیه می کنند، ناخالصی های بیشتری را تصفیه می کنند.

ضد رسوب بهترین روش تصفیه رسوب ها است، زیرا فرآیندی ساده دارد و سرمایه گذاری بهتری نسبت به نرم کننده های آب است. به روشی مشابه عمل می کند اما ناخالصی های بیشتری را تصفیه می کند و به مواد کم تری احتیاج دارد.

برای مطالعه ادامه این مقاله می توانید به وبلاگ دانستنیهای مواد شیمیایی تصفیه آب یا مقاله معرفی آنتی اسکالانت در همین زمینه مراجعه نمایید.