مواد شیمیایی ویژه بویلرها

boiler

خوردگی و انباشته شدن مواد ناخواسته وقتی صحبت از عملکرد صحیح بویلر می شود، بسیار مهم است. تشکیل مواد ناخواسته مانند رسوبات و لجن در سیستم های بویلر، باعث افزایش دمای فلز شده و منجر به سیرکوله شدن ناقص و معیوب و نیز مشکلات تیوب خواهد شد. خوردگی سیستم بویلر موجب ساییدگی و کاسته شدن از ضخامت لوله و سطوح تیوب شده و در نتیجه مشکلات تیوب و نشتی پیش خواهد آمد. هر دو مشکل تا حد قابل توجهی از بازده سیستم کاسته و قابلیت اتکا به بویلر کم می شود. شرکت مهرتاش سپاهان، با تولید مواد شیمیایی ویژه بویلرها در این زمینه به سرعت، با کمترین هزینه و با روش های مهندسی شده مشکلات سیستم های مورد نظر شما را رفع می نماید.

مواد شیمیایی ویژه بویلرها توسط شرکت مهرتاش سپاهان برای آن دسته از صنایعی ساخته شده است که نیاز به نصب و استفاده از بویلر دارند. اگر می خواهید محصولات این دسته را بهتر بشناسید به لیست زیر مراجعه فرمایید:

افزاینده قلیاییت

اکسیژن زدا

ضد خوردگی کاندنسیت

ضد رسوب – ضد خوردگی