مواد شیمیایی تصفیه آب

Water-Treatment

در زمینه علم مواد شیمیایی تصفیه آب، باید بدانید که در دنیای امروزی، صنایع آب و پساب به 3 دسته عمده تقسیم می شوند. اول تصفیه آب، دوم تصفیه پساب و در نهایت نمک زدایی است. در بخش اول، خروجی همان آب قابل شرب است. اگرچه تمامی آبهای طبیعی موجود در طبیعت برای شرب مناسب است اما بدون طی کردن یک سری مراحل و حذف برخی مواد نامطلوب این آب برای سلامتی انسان مضر است. آب طبیعی سرشار از باکتری و میکروارگانیسم هایی است با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. علاوه بر این، آلودگی آب ناشی از برخی منابع، تصفیه آب را امری الزامی می نماید.

یکی دیگر از انواع صنایع آبی، که برای طبیعت مفید است، تصفیه پساب است که در علم مواد شیمیایی تصفیه آب بهتر است به آن تسلط داشته باشید. این سبک از تصفیه، به کنترل میزان پساب در روی کره زمین مرتبط است و باعث حل مشکل آلودگی آب است. پساب از منابع مختلفی مانند کارخانجات، مصارف خانگی و برخی آبهای رودخانه ها و دریاچه های آلوده شده ناشی می شود. بهره برداری از این روش برای حذف باکتریها و موارد مشابه از آب، پاکسازی ناخالصی های جامد و بوی نامطبوع است. مواد شیمیایی تصفیه آب یکی از دسته محصولی تولیدی توسط شرکت مهرتاش سپاهان می باشد که در زیر به آن اشاره شده است:

مواد شیمیایی تصفیه آب، در قالب 4 دسته عمده توسط شرکت مهرتاش سپاهان تولید و عرضه می گردد.