گروه محصولی روغن موتور سنتتیک شرکت مهرتاش سپاهان شامل انواع روغن موتورهای سنتتیک و مینرال می باشد که در گریدهای مختلف SAE از 0W20 تا 25W50 تحت نظارت شرکت های بین المللی و با بهره گیری از آزمایشگاه های داخل و خارج، تولید و به بازار عرضه می گردد. مواد اولیه استفاده شده در فرمولاسیون متشکل از روغن های پایه گروه 4 و 5 و ادتیوهای تولید شده توسط بزرگترین سازنده های ادتیو و تایید شده از سوی بزرگترین سازندگان خودرو در سراسر دنیا می باشد. دسته محصولی مورد نظر در این گستره محصولی شامل موارد زیر است: