روغن دنده صنعتی

روغن دنده صنعتی سنتتیک با عملکرد خاص برای کاربردهای صنعتی گیربکس ها

این دسته از گیرباکس های صنعتی تحت شرایط خاص دمای بالا و بار سنگین، و در محیط هایی که دارای آلودگی و کثیفی بالا و رطوبت می باشد، انتظار می رود بخوبی عمل نماید. بدون محافظت کافی و مناسب، دنده ها زودتر از موعد استاندارد فرسوده می شود.

بنابراین بایستی این اجزا بسرعت تعویض شده، روغن مرتباً و به سرعت تخلیه و جایگزینی صورت گیرد و بدتر از همه، افت عملکرد مناسب ماشن آلات را به همراه خواهد داشت. برای رویارویی حساب شده با شرایط سخت، بایستی از روغن دنده صنعتی سنتتیک مناسب با قابلیت های خاص بهره برد.

سه خصیصه الزامی برای انتخاب روغن دنده مناسب

Industrial gear oils

روغن دنده حاوی دو دسته ماده اولیه شامل روغن پایه و مواد افزودنی است. مواد افزودنی دارای خواص مطلوب و برخی موارد نامطلوب دیگر می باشد. بسته افزودنی ها شالوده اصلی عملکرد روغن ها بوده و یک بسته حساب شده حفاظت و عملکرد بالایی را برای روغن به همراه خواهد داشت. زمانیکه روغن دنده ای را انتخاب می کنیم، سه مشخصه بسیار مهم است:

  • پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون

روغن دنده صنعتی سنتتیک بایستی از نظر حرارتی پایدار بوده و در دماهای بالا اکسید نشده بنابراین، مانع از ایجاد لجن و موارد مشابه خواهد شد. تلاش در جهت عدم اکسید شدن روغن باعث افزایش دوره زمانی استفاده از روغن می گردد و بازه های زمانی تعویض را نیز بلندتر می نماید. بعنوان یک قاعده کلی، بازای هر 10 درجه افزایش دمای روغن بالاتر از 60 درجه سلسیوس، اکسیداسیون عمر روغن را تا میزان نصف کاهش خواهد داشت.

  • خواص فشارپذیری بالا

اگر با گیربکس درونی و داخل سیستم کار میکنید و تحت فشار بالا یا شوک بار زیاد است، بایستی روغنی انتخاب کنید که دارای خواص EP باشد. روغن دنده با ادتیوهای EP از سطوح دنده در برابر فشار بار زیاد، حفاظت می نماید.

  • مقابله با آلودگی خارجی در سیستم

روغن دنده صنعتی مناسب بایستی در برابر آلودگی های خارجی مقابله نموده که از مهمترین این موارد، رطوبت و آب می باشد. روغن دنده صنعتی سنتتیک باید بسادگی از آب قابلیت جداپذیری داشته که باعث حذف آسان آب از گیربکس می باشد.