برخی مشخصات روغن لاستیک

RUBBER OIL

اگر نیاز دارید تا در زمینه شناخت پارامترهای روغن لاستیک بیشتر اطلاعات داشته باشید با ما در این پرسش و پاسخ مختصر همراه باشید.

ترکیبات چند حلقه ای آروماتیک (از پارامترهای روغن لاستیک) چیست؟

میزان PCA در روغن فرایند لاستیک بایستی زیر 3 درصد باشد. در کشورهای غربی به خاطر فرار از خطر سمیت در این مواد، حمل و نگهداری روغن های معدنی با pca بیش از 3 درصد محدود شده است و همین مورد برای روغن های فرایند نیز مد نظر قرار گرفته است. به همین خاطر تصادفاً این مقادیر توسط موسسات مسئول در قلمرو اتحادیه اروپا تحت آزمایش قرار می گیرد. 


روغن های لاستیک شرکت مهرتاش سپاهان 


گرانروی سینماتیک (کینماتیک) در روغن های لاستیک به چه چیزی اشاره دارد؟

مهم ترین و حیاتی ترین فاکتور در تشخیص کیفیت و نوع روغن لاستیک همان گرانروی کینماتیک است که در 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود. این فاکتور می تواند بصورت متغیر و متوسط بین 10 تا حدود 70 بوده و بهترین حالت آن بین 30 و 60 می با شد. زمانیکه این عدد به زیر 10 برسد، مشخصات اولیه و ابتدایی لاستیک سخت شده با گوگرد، کاهش می یابد. حال آنکه اگر این مقدار بالاتر از 70 باشد، به قیمت از دست رفتن پایداری در فرایند و قابلیت انجام عملیات با لاستیک، تمام می شود. بطور خاص، در مورد لاستیک سخت شده آروماتیک، زمانیکه روغن لاستیک در این گستره مجاز باشد، به بهترین شکل استفاده شده و با توجه به خواص لاستیک، ممانعت از نشت پلاستیسایزر نیز ارتقا خواهد یافت. ویکسوزیته (گرانروی) کینماتیک بر اساس ASTM-D445 اندازه گیری می شود. 

نقطه احتراق بعنوان پارامترهای روغن لاستیک چه معنایی دارد؟

نقطه احتراق در روغن لاستیک در بازه ی 170 تا 250 درجه سلسیوس متغیر است البته بسته به نوع روغن لاستیک، که آروماتیک باشد یا پارافینیک. در طی فرایند تولید لاستیک، بهتر است که نقطه احتراق حدود 210 درجه سانتی گراد یا بالاتر باشد. زمانیکه نقطه فلش پایین باشد، ریسک آتشگیری بالا رفته و در نتیجه حمل روغن لاستیک مشکلاتی را در بر خواهد داشت. نقطه فلش با توجه به ASTM-D92 مورد سنجش قرار می گیرد. 

 

دانسیته معمول در روغن لاستیک به چه معناست؟

دانسیته متداول روغن لاستیک در بازه ای بین 870 تا 970 کیلوگرم بر لیتر می باشد اما ترجیحاً بایستی بین 900 تا 960 کیلوگرم بر لیتر باشد. زمانی که دانسیته روغن لاستیک متفاوت از مقادیر پیش گفته باشد، در زمان ترکیب با لاستیک یا جوهر، بایستی مراحل انجام کار پروسه تغییر یابد. بنابراین متخصصین و فرمولاتورهای شرکت مهرتاش سپاهان بر آنند تا این مشخصه را در گستره مجاز نگه داشته که این مقادیر بر اساس استاندارد ASTM-D 4052 مورد سنجش می باشد.

نقطه آنیلین در روغن لاستیک چیست؟

کمترین دمایی که روغن و آنیلین با نسبت های مساوی در یکدیگر حل می شوند نقطه آنیلین روغن گفته می شود. میزان آروماتیک نسبی روغن توسط نقطه آنیلین معین می گردد. روغن لاستیک با میزان آروماتیک بالا، نقطه آنیلین پایینی دارد. نقطه آنیلین روغن لاستیک بر اساس استاندارد ASTM-D611 اندازه گیری می شود.