صنعت تصفیه فاضلاب

فاضلاب‌ها را می توان به دو گروه عمده فاضلاب های بهداشتی و فاضلاب های صنعتی تقسیم بندی نمود. هدف از فرایندهای تصفیه فاضلاب این است که پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکربی در فاضلاب، به حد تعیین شده در استانداردها ارتقا یابد تا جهت ورود به محیط زیست (تخلیه به آب های سطحی، تخلیه به چاه های جاذب یا کاربرد برای آبیاری) آماده شود. همچنین در برخی موارد هدف این است که فرایندهای تصفیه فاضلاب در حدی ادامه یابند که در نهایت آب آن را برای مصرف مجدد آماده سازی کنند.

تصفیه فاضلاب شامل انجام مراحل متعدد فیزیکی، میکربی و شیمیایی است که در برخی از این روش ها از جمله فرایندهای انعقاد و لخته‌سازی و ضدعفونی، از مواد شیمیایی استفاده می گردد. برخی از این مواد شیمیایی، موادی با فرمول شیمیایی ساده و معین هستند و برخی دیگر، مواد فرموله شده با قابلیت های خاص و ارتقا یافته.

همچنین لجن حاصل از فرایندهای تصفیه فاضلاب، وارد مجموعه ای دیگر از فرایندها می گردد که در برخی از آن ها از جمله فرایند تغلیظ لجن و آبگیری، از مواد شیمیایی استفاده می گردد.

شرکت مهرتاش سپاهان ارائه دهنده برخی از پرمصرف‌ترین مواد شیمیایی تصفیه فاضلاب و آبگیری از لجن است.

تصفیه فاضلاب، فرایند تبدیل آب های دفع شده زایدغیر قابل استفاده به آب قابل برگشت به طبیعت است. این آب زاید، حاصل فعالیت هایی مانند استحمام، شتسشو، آب حاصل از باران و موارد مشابه است. این آب زاید پر از باکتری، مواد شیمیایی و دیگر مواد سمی است. هدف از این فرایند، کاهش آلودگی ها به سطح قابل قبول برای تخلیه و هدایت به سمت محیط زیست است.

بطور کلی ۲ نوع تاسیسات تصفیه فاضلاب اعم از شیمیایی یا فیزیکی و یا تاسیسات بیولوژیکی تصفیه فاضلاب است. تاسیسات تصفیه فاضلاب بیولوژیکی از واسطه ها و مواد بیولوژیکی و باکتری برای شکست مواد موجود در فاضلاب است. اما تاسیسات تصفیه فاضلاب فیزیکی از فعل و انفعالات شیمیایی و فرایند های فیزیکی برای این منظور استفاده می شود. اما روش بیولوژیکی بیشتر برای تصفیه فاضلاب از منازل و دفاتر اداری مناسب است. روش فیریکی برای صنایع، کارخانجات و شرکت های تولیدی مد نظر است. این امر به آن دلیل است که بیشتر فاضلاب حاصل از صنایع شامل مواد شیمیایی و دیگر مواد سمی است که تا حد زیادی به محیط زیست آسیب می رساند.

فرایند مرحله به مرحله تصفیه فاضلاب

  • جمع آوری فاضلاب

اولین مرحله در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد. سیستم های جمع آوری و تجمیع در محل خاص توسط مقامات اداری و محلی شهری، مالکان منازل و یا صاحبان شرکت ها قرار داده می شود تا از تجمیع صحیح فاضلاب و رسیدن آن به نقطه مرکزی اطمینان حاصل کنند. سپس این آب به تاسیسات تصفیه هدایت شده که از سامانه های فاضلابی زیرزمینی بهره می برد. انتقال فاضلاب باید به هر شکل، با رعایت اصول بهداشتی انجام شود. لوله ها و مسیرها باید ضد نشت بوده و تکنسین های درگیر با این پروسه باید لباسهای یونیفرم محافظت کننده و بهداشتی استفاده کنند.

  • کنترل بو

در تاسیسات تصفیه، کنترل بو بسیار حیاتی است. فاضلاب حاوی مواد آلوده ای است که باعث می شود در طول زمان بوی بدی ایجاد کند. برای حصول اطمینان از اینکه محیط اطراف عاری از بوی بد باشد، فرایند های کنترل بو باید مد نظر قرار گیرد. تمامی منابع بو توسط مواد شیمیایی برای خنثی سازی بوی بد از مواد ایجاد کننده این رایحه ها باید از بین برود. این اولین فرایند تصفیه فاضلاب بوده و از اهمیت بسزای برخوردار است.

  • اسکرینینگ

این مرحله، پله ی بعدی این فرایند تصفیه است. فیلترسازی شامل حذف ذرات درشت مانند شیشه خرد شده، درب بطری و .. بوده و به هر صورت باعث ایحاد صدماتی به تجهیزات خواهد شد. هرگونه خطا در این قسمت، منتج به مشکلات متداولی در ماشین آلات خواهد شد. تجهیزات با طراحی خاص، برای خلاص شدن از این مواد که همراه با آب باران به سیستم سرازیر می شوند، مورد استفاده است. مواد زاید جامد جدا شده از فاضلاب، سپس به زمین های مورد نظر بعنوان دورریز، منتقل می شود.

  • تصفیه اولیه

این مرحله شامل جداسازی مواد ماکروبیوتیک جامد از فاضلاب است. تصفیه اولیه به واسطه ریختن فاضلاب درون مخازن بزرگ برای ته نشینی مواد زاید جامد بر روی سطح تانک انجام می شود. لجن، که در این مرحله ایجاد شده است، توسط اسکرپر بزرگی جابجا شده و به تانک های سیلندری انتقال یافته و سپس خروجی، برای استفاده های مجدد از تانک به بیرون پمپ می گردد. آب باقیمانده سپس برای تصفیه دوم انتقال خواهد یافت.

  • تصفیه دوم

که تحت عنوان فرایند لجن فعال شده شناخته شده، مرحله تصفیه دوم شامل افزودن لجنی از میکروارگانیسم هاست تا اطمینان حاصل شود که قابلیت شکسته شدن بیشتر وجود داشته باشد. در ابتدا هوا به تانک های عظیم هوادهی پمپ شده و با فاضلاب توسط میکروارگانیسم ها ترکیب و این امر با هدف اکسیژن رسانی به باکتری ها صورت می گیرد. این فرایند منتج به تولید بخش های بزرگی شده در ته تانک های بزرگ ته نشین  می شوند. فاضلاب به مدت ۳ تا ۶ ساعت از بین تانک های بزرگ عبور می نماید.

  • نحوه کنترل بایوسولیدها

مواد جامدی که بعد از مراحل تصفیه اول و دوم ته نشین شده اند سپس به هاضم ها ارسال می شوند. این ماده هاضم سپس در حد دمای اتاق گرم می شود. مواد زاید جامد سپس در طول ۱ ماه تصفیه خواهد شد جاییکه دستخوش هضم شوندگی غیر هوازی قرار می گیرند. در طی این فرایند، گازهای متان تولید شده و نیز تشکیل بایو سولیدهای غنی بازیافت شده به شرکت های محلی نیز اتفاق می افتد. گازهای متان تولید شده معمولا بعنوان منبع انرژی در تاسیسات تصفیه استفاده می شوند. این مورد برای تولید برق در موتورها و یا برای راه اندازی تجهیزات تاسیسات بطور ساده مورد استفاده است. این گاز برای استفاده در بویلرها برای تولید حرارت درون هاضم ها مد نظر است.

  • تصفیه سوم

این مرحله مشابه مرحله ای است که در تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله، آب اولیه برای مقاصد آشامیدن، پاکسازی می شود. مرحله تصفیه سوم، قابلیت حذف ۹۹ درصد ناخالصی های فاصلاب را داراست. این مرحله، پساب که به کیفیت آب آشامیدنی نزدیک است. متاسفانه، این فرایند تا حدی گران است به این دلیل که تجهیزات خاص، پرسنل بسیار حرفه ای، مواد شیمیایی و تامین انرژی پایدار نیاز دارد. تمامی این موارد در بسیاری از مواقع، در کنار هم بطور همزمان فراهم نیست.

  • ضد عفونی سازی

بعد از تصفیه اول و دوم، همچنان برخی بیماریها و میکروبها در پساب رسیده وجود دارد. برای از میان بردن آنها، فاضلاب باید برای حداقل ۲۵ دقیقه در تانک ها شامل ترکیب کلرین و هیپوکلریت سدیم ضد عفونی شود. این فرایند ضد عفونی بخش لاینفک فرایند تصفیه بوده به این دلیل که از سلامت انسانها و حیوانها که با این آب سر و کار دارند، حفاظت می نماید.

  • تصفیه لجن

لجنی که در طی فرایندهای اول و دوم تولید و تجمیع شده است، نیاز به تغلیظ دارد تا برای فرایندهای بعدی و بیشتر آماده شود. این مواد به تانک های تغلیظ ارسال شده که باعث ته نشینی و سپس جداسازی از آب می شود. این فرایند می تواند تا ۲۴ ساعت به طول انجامد. آب باقیمانده، جمع آوری شده و دوباره به تانک های عظیم هوادهی باری تصفیه های بعدی، ارسال می شود. سگس لجن مورد بحث تصفیه شده و دوباره به محیط زیست و مقاصد کشاورزی بر می گردد.

نتیجه گیری

بطور خلاصه، تصفیه فاضلاب منافع بسیاری دارد – برای مثال، این فرایند محیط زیست را پاکیزه نگاه داشته، آلودگی آب را از بین می برد، از منابع طبیعی به بهترین شکل استفاده می کند و اجتناب از شیوع بیماریهای با پایه آب را موجب می شود.

فرایند تصفیه فاضلاب یکی از مهمترین فرایند های حفاظت محیط زیست است که بایستی در سراسر دنیا حمایت گردد. بسیاری از تاسیسات تصفیه فاضلاب، فاضلاب را از منازل و یا محل های اداری تصفیه می نماید. تاسیسات صنعتی، پالایشگاه ها و تاسیسات تولیدی توسط تاسیسات تصفیه در محل انجام می شود. این تاسیسات با این هدف طراحی می شوند که اطمینان حاصل شود که فاضلاب قبل از رسیدن به محیط زیست، تصفیه شده است. بخشی از این آب برای خنک کنندگی ماشین آلات استفاده می شود. البته که بیشترین دقت در صنعت صرف می شود تا آب اضافه ای از دست نرود. ریختن آبها به رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها غیر قانونی بوده و باید از این امر اجتناب شود.

شرکت مهرتاش سپاهان در زمینه این صنعت نیز فعال بوده و مواد شیمیایی تصفیه فاضلاب را تولید و به بسیاری از صنایع معتبر کشور عرضه نموده است.

محصولات مورد بحث شامل دسته بندی زیر می باشد:

1400 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سايت متعلق به شركت مهرتاش سپاهان می باشد.نقل مطالب بدون ذکر لينك منبع پیگرد قانونی دارد.
English