معمولا آب های زیر زمینی حاوی مقادیر زیادی از جامدات معلق ، وییروس ها، باکتری ها، کرم ها و یاخته ها هستند حال اگر این مواد با بدن ما در ارتباط باشند، بیماری و کسالت های بسیاری به سراغ ما می آیند. همچنین آب های سطحی به دلیل داشتن آمونیاک، نیترات، نیترات ها وفسفات های کشاورزی، غیر قابل شرب هستند.

بنابراین آب ها بایستی تصفیه شوند تا میکروبها از بین روند و برای اشامیدن مجاز باشند. تصفیه آب و پساب و اهمیت آن تا حدی برای شما روشن شد.

آنتی اسکالانت یکی از موادی است که بسیار برای رفع گرفتگی و پدیده رسوب نیاز به سرمایه گذاری دارد.

 در تصفیه آب و پساب این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگر بخواهیم از رسوبات در این زمینه سخن بگوییم، بایستی به مواد معدنی مانند سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیم و … اشاره کنیم.

فلورید کلسیم و نیز رسوبات سیلیکا تا حد زیادی مشکل ایجاد می کنند ولی به اندازه موارد فوق عادی محسوب نمی شوند.

مضرات پديده رسوب وگرفتگي روي ممبران ها
–  تخریب ممبران، نیاز به تعویض زودهنگام
–  افت کیفیت آب محصول یا خروجی و همینطور کاهش نرخ تولید
– بهره برداری از سیستم RO هزینه بردارتر می شود

تزريق آنتي اسکالانت و جلوگيري از پديده رسوب

افت جریان آب با گذشت زمان ناشی از افزایش ضخامت رسوبات می گردد.

آنتی اسکالانت RO برای مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که مواد روی ممبران نیاز به پاکسازی داشته باشد.

پس ایجاد واکنش خاص بین ذرات نامطلوب و آنتی اسکالانت ها، باعث ممانعت از چسبندگی این ذرات به ممبران می شود. آلاینده ها به کمک آنتی اسکالانت از ممبران رد شده و با بخش پسابی خارج می شوند.

معايب استفاده از آنتي اسکالانت نامرغوب

– تعداد دفعات که ممبران نیاز به شستشو دارد زیاد میشود
– ممبران را باییستی زودهنگام تعویض نمود.
– افت میزان تولید

شرکت مهرتاش سپاهان مفتخر است تا با شما از طریق شبکه های اجتماعی نیز در ارتباط باشد. 

ممبران شوی

کلیات شستشو دهنده ممبران و موارد کاربرد

شستشو دهنده ممبران یا ممبران شوی شستشو دهنده های متنوعی ( ممبران شوی) را برای حذف کلیه عوامل ایجاد کننده گرفتگی اعم از فلزات ، رسوبات معدنی ، مواد آلی و عوامل بیولوژیکی استفاده می کنند که تمامی آنها می بایست به صورت رقیق مورد بهره برداری باشن…