صنعت فولاد یکی از مهمترین صنایع می باشد. صنایع فلزی شامل فلزات آهنی و غیر آهنی می باشد. در دسته اول فلزاتی مانند مس، آلومینیوم، روی و … قرار می گیرد و فلزاتی مانند فولاد به دسته دوم تعلق دارند.

هر دو بخش تولیدی برای اقتصاد جهانی بسیار مهم بوده و از رقابت پذیری اقتصادی و توسعه صنعتی خوبی برخوردار می باشد. دولت های مختلف سعی بر آن دارند تا از نقطه نظر اقتصادی این بخش های تولیدی رقابت پذیری خوبی داشته باشند و آنها را برای رعایت موارد مرتبط با اکوسیستم و در نظر داشتن مسئولیت های اجتماعی مورد حمایت قرار می دهد.

چرا صنایع فلزی مهم هستند؟

به دلیل رابطه مستحکمی که با دیگر صنایع از جمله ساختمان، خودروسازی، مکانیکی، برق و هوافضا و … دارند، تاثیر مهمی در اقتصاد کشورمان از نقطه نظر اشتغال زایی و ارزش افزوده دارند.

در تولید فلزات، قابلیت بازیافت بدون محدودیت وجود دارد و بازیافت این فلزات می تواند باعث کاهش مصرف انرژی شود.