این بخش دربرگیرنده کاربرد محصولات شرکت مهرتاش سپاهان برای انواع صنایع است که سازمان برای آنان محصولی به بازار عرضه می دارد. محصولات شرکت مهرتاش سپاهان از مود شیمیایی ویژه تا روانکارهای صنعتی در بیش از 20 صنعت پررونق میهن عزیزمان مورد استفاده بوده و همواره نام مهرتاش سپاهان در اذهان مدیران شرکت های بزرگ تولیدی در این صنایع مذکور سالهاست که نقش بسته است.
از مهمترین محصولات این شرکت می توان در زمینه روانکارها به موارد زیر اشاره نمود:
روانکارهای صنعتی
• روغن های هیدرولیک
• روغن های دنده صنعتی
• روغن های انتقال حرارت
• روغن های توربین
• روغن های کمپرسور
• روغن های قالب
• روغن های فلاشینگ
• روغن های فرایند لاستیک
• روغن های فلزکاری
• روغن های سخت کاری فلزات
• روغن های محافظ
• روغن های کشش
• روغن های برش
• روغن های نورد
• روغن های ترانس