صنعت سیم و کابل

از فعالیت های عمده صورت گرفته در این صنعت سیم و کابل، ساخت گونه های مختلف سیم‌های شبکه و اتصال زمین، انتقال برق و نوع مخابراتی می باشد. این محصولات در سطح مقطع‌های استاندارد و بصورت بدون عایق و  همراه با عایق با آلیاژهای مس، آلومینیوم تولید و به بازار عرضه می گردد.

کشش مفتول مسی : این روش، روشی است که مفتول‌های سیمی از میان قرقره‌ها در دستگاه راد عبور می کنند و نتیجه آن، کاهش ضخامت آنها می باشد. بعد از این پروسه‌ سیم‌ها به دستگاه فاین ورود کرده که با رد شدن از دوزه‌ها سایز مورد نظر خاصل می گردد.به این دلیل که در این فرایندها، دمای بالا مورد تاکید است، به همین خاطر برای حذف حرارت، مایع روانکار به کمک صنعت می آید.بعذ از این پروسه نوبت به آنیل نمودن مفتول‌ها برای کاهش حالت خشکی و جلوگیری از تاب خوردن می رسد، بعد از پیچش سیم‌ها در دستگاه یانچر وارد عملیات روکش دهی خواهد شد.