ادتیوها در روغن های فلزکاری

مفاهیم اصلی

 • خصوصیات کلیدی روانکارها: پاک کنندگی، خنک سازی، روانکاری و آب بند سازی.
 • ادتیوهای روانکاری ترکیبات شیمیایی هستند که وقتی در مقادیر استاندارد استفاده شوند، در سیال روانکار وظایف خاصی را بر عهده دارند.

ویژگی های مشترک روانکارها

در بسیاری از موارد، روانکارها وظایف زیر را بر عهده دارند:

 • پاکسازی: شستشوی رسوبات و خرده فلزات در کاربردهای فلزکاری
 • خنک کنندگی: حذف حرارت از ماشین آلات و یا سطوح ماشین کاری
 • روانکاری: جدا نگه داشتن سطوح در زمان حرکت در دستگاه
 • آب بند سازی: پرنمودن شکاف ها و فضاهای خالی

زمانیکه روغن مورد نظر و مناسب برای استفاده را تعیین کردید، ادتیوها می توانند به شما برای رساندن خصوصیات روغن به سطح مشخص، یاری رسانند.

بطور مشخص، ادتیوهای سیالات MWF همچنین می توانند موجب اجتناب از شرایط نامطلوب زیر می شوند:

 • فینیش ضعیف در سطوح
 • حملات شیمیایی بر روی قطعه مورد نظر
 • صدمات مکانیکی
 • تغییر متالورژیکال در مکانیزم
 • صدمات حرارتی
 • نوسانات الکتریکی

اگرچه، کار با MWF خطرات خاص خود را دارد، که باعث بروز خطرات سلامتی برای پرسنل، گرفتگی فیلترها و مسائل عملیاتی خواهد شد. در این شرایط مسئولیتی بایستی به شخصی داده شود تا موارد زیر را مرتباً بررسی کند:

 • رطوبت، که باعث مشکلات تنفسی می شود.
 • شرایط پوستی مانند درماتیت
 • رشد قارچی و میکروبی

توصیف نقش ادتیوها در روانکار

ادتیوها ترکیبات شیمیایی هستند که همانطور که بحث شد در صورت بهره برداری در میزان مناسب، عموماً از زیر 1 تا 35 درصد، می تواند نقش مهم و مثبتی را در سیال بازی کند. در حالت ایده آل، ادتیوها چند کاربردی هستند. در روغن های معدنی و یا آب محلول هستند.

علاوه بر این، ادتیوها عملکردهای وسیعی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • روانکاری مرزی
 • شرایط بار شدید (EP)
 • ضد خوردگی
 • خواص ضد میکروبی
 • ضد کف

با چنین تنوع تاثیراتی، شیمی دانها اغلب به دنبال ادتیوهایی هستند که می تواند چندکاربردی بوده و همچنین با دیگر مواد شیمیایی موجود در فرمولاسیونها سازگار هستند. چه با ادتیوهای دیگر و چه با سیالات پایه روغنی.

ادتیوهای روانکاری عملکرد محور

ویژگی های روغن توسط ادتیوها کلید می خورد:

ادتیوهای روانکاری مرزی

روانکاری روغن را به واسطه جذب بر روی سطوح فلزی برای تشکیل فیلم و محدودسازی تماس فلز با فلز، ارتقا می دهد. روغن کانولا یکی از این مثال هاست. روانکارهای جامد همچنین می توانند برای روانکاری مرزی مورد استفاده قرار گیرند.

ادتیوهای فشار شدید (EP)

ادتیوهای خاص روانکاری مرزی هستند که یک لایه فیلم نمکی بین سطوح نزدیک ایجاد کرده که اصطکاک، سایش و صدمات مختلف را محدود ساخته است. مثال ها از این جمله است:

 • ZDDP (زینک دی آلکیل دی تیوفسفات)
 • پارافین های کلرینه شده و …

ضد خوردگی ها

موجب جلوگیری از خوردگی سطوح ماشین آلات، سطوح قطعه مورد پردازش، ابزارهای برش و ماشینی می گردد. از این جمله است:

 • آمینوبورات ها
 • آمینو کربوکسیلات ها

ادتیوهای رزرو آلکالینیتی

الزاماً بصورت بافر عمل کرده و آلودگی های اسیدی را خنثی سازی کرده تا سیال خاصیت ضد خوردگی را از دست ندهد و pH را در گستره مطلوب حفظ نماید. از این جمله است:

 • تری اتانول آمین
 • 2 – اتانول

غیر فعالسازهای فلز

موجب جلوگیری از زنگ زدگی آلیاژهای غیر آهنی (مانند مس) و کاهش خوردگی زمانیکه فلزات غیر مشابه با یکدیگر در تماس هستند. ا

شوینده ها

پاکسازی آلودگی ها و رسوبات فرسایش و ساییدگی در فرمولاسیون روانکار.

امولسیفایرها

کاهش تنش بین ترکیبات ناسازگار و پایدار سازی ادتیوهای محلول در روغن در روانکارهای فلزکاری محلول در آب. در بحث روغن های فلزکاری، مثال ها شامل نمک های آلکانولامین است.

ادتیوهای ضد بخارسبک

حداقل سازی میزان روانکار که در هوا در طول ماشینکاری پخش شده است. عموماً این مواد، شامل پلیمرها و یا عامل های شیمیایی مرطوب ساز هستند. برای سیستم های روغن محور، اتیلن، کوپلیمرهای پروپیلن و پلی ایزوبوتن ها استفاده می شود.

زمانکیه صحبت از روانکارهای فلزکاری می شود، ادتیوها بایستی عملکرد بی نقص تری داشته باشند.