Search
ML-5000

ML-5000

کد محصول : ML-5000

مشخصات کلی
ML-5000 روغن موتوري ويژه است كه با استفاده از مرغوبترين برشهاي روغني و افزودني هاي ويژه ، توليد گرديده است و بدليل خواص ويژه قابليت مصرف در انواع موتورهاي ديزلي و بنزيني را دارد.  
ويژگيهای محصول 
-         خاصيت ضد خوردگي خوب جهت محافظت از قطعات موتور 
-         پايداري در حرارتهاي بالا
-         محافظت بسيار عالي در مقابل اكسيداسيون
-         داراي خاصيت خنثي كنندگي اسيدهاي حاصل از احتراق
-        خاصيت ضد سايش بالا
 
انواع موجود 
SAE Grade
30 40 50
 

سطح کیفیت
API service classification SC/CC
 


موارد کاربرد
روغن ML-5000 جهت مصرف درانواع موتور بنزيني و نيز ديزلي غیر سوپر شارژر که سطح کیفی روغن مصرفی آنها sc/ccتعریف شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.


بسته بندی
محصول ML-5000  در ظروف پلاستیکی 4و 20 لیتری  و بشکه های فلزی 208 لیتری استاندارد بسته بندی و عرضه می گردد.
*در صورت سفارش مشتری ،  بسته بندی اين محصول مطابق در خواست قابل تغيير است


شرایط نگهداری
محصول ML-5000 در محل سرپوشیده به صورت درب بسته و در دمای معمولی حداقل به مدت سه سال قابل نگهداری است.

.
.
.