Search
  •  
    روغن توربین گازی
    وضعیت : موجود است
     
    روانکار بسیارمرغوب و فول سنتتیک ،به عنوان روغن توربین مورد استفاده در سیستم‌های گردشی توربین‌های گازی 

.
.
.