Search
 •  
  LUBTHERM-330
  وضعیت : موجود است
   
  LUBTHERM - 330 ازگروه روغنهای انتقال حرارت است که با استفاده از مرغوب ترین انواع روغنهای پایه مینرال تولید شده 
 •  
  LUBTHERM-300
  وضعیت : موجود است
   
  LUBTHERM-HS300 از گروه روانکارهای انتقال حرارت تمام سنتتیک با گرانروی پایین 
 •  
  LUBTHERM-360
  وضعیت : موجود است
   
  LUBTHERM-360 روغن عملیات حرارتی تا دمای 350 درجه 

.
.
.