Search
 •  
  روغن کمپرسور پیستونی
  وضعیت : موجود است
   
  Comprol-S-VDL از گروه روانکارهای سنتتیک جهت استفاده در کمپرسورهای اسکرو 
 •  
  روغن کمپرسور هوا
  وضعیت : موجود است
   
  COMPROL-PG-L از گروه روغن های سینتتیک با پایه پلی آلکیلن گلایکول (PAG ) برای کمپرسورهای هوا 
 •  
  روغن کمپرسور برودتی
  وضعیت : موجود است
   
  COMPROL-SX روغنی از گروه روغن های سنتتیک استری، سازگار با گازهای HFC,HCFC 
 •  
  روغن کمپرسور اسکرو
  وضعیت : موجود است
   
  COMPROL-S-4000 روانکاری سنتتیک جهت استفاده در کمپرسورهای رفت و برگشتی و اسکرو 

.
.
.