Search
  • انواع مختلف روغن پایه سنتتیک   (1394/9/2)
    انواع مختلف روغن پایه سنتتیک روغن پایه (PAG BASE OIL) با شاخص ویسکوزیته بالا و پایداری حرارتی عالی، روانکاری با کیفیتی را ارئه می نماید. سیالات پایه PAG در هر دو حالت محلول و غیر محلول در آب و در محدوده غلظت وسیعی موجود می باشند. این مواد در کاربردهای با دمای بالا فراریت پایینی از خود نشان داده و در محیط های مشاهده ادامه
  • روغن دنده های سنتتیک   (1394/9/2)
    روغن دنده های سنتتیک روغن دنده های سنتتیک در مواردیکه روغن های مینرال دیگر پاسخگوی شرایط استفاده سخت نیستند، استفاده می گردد. برای مثال، در دماهای بسیار بالا یا پایین، فشار بار بالاو شرایط فوق العاده سخت محیطی کاربرد دارند. اگرچه افزودنی ها بسیاری از خواص روغن های مینرال را بهبود می بخشد، اصلاح همه موارد فوق و یا رسیدن به آن امکان پذیر نیست. مشاهده ادامه
  • ارتباط طول عمر روغن توربین با رطوبت دما   (1394/11/4)
    ارتباط طول عمر روغن توربین با رطوبت دما روغن توربینی (TURBINE OIL) که با فواصل منظم به خوبی نگهداری و بازبینی می‌شود ، بایستی بینی 20 تا 30 سال دوام و کارایی داشته باشد. در مواردی که روغن توربین به زودی مستهلک می‌گردد اکثراً به دلیل اختلاط با رطوبت می‌باشد که در کاهش پایداری اکسیداسیون نقش داشته و منجر به زنگ‌زدگی می‌گردد. مشاهده ادامه

.
.
.