Search
  •  
    روغن محافظ سطوح آهنی و فولادی
    وضعیت : موجود است
     
    guardol 2220 مورد استفاده جهت محافظت از خوردگی سطوح آهنی و فولادی در خطوط تولید، یا هنگام انبارش و همچنین محموله های ارسالی از سطح دریا 

.
.
.