Search
  •  
    روغن دنده صنعتی SUNOL
    وضعیت : موجود است
     
    روغن دنده های SUNOL در انواع مختلف گیر باکس دنده های مارپیچ ، هیپوئید ،حلزونی و یاتاقانهای ساده در صنایع مختلف نظیرتولید سیمان صنایع فلزی و لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد 

.
.
.