Search
ارتباط طول عمر روغن توربین با رطوبت دما
ارتباط طول عمر روغن توربين با رطوبت دما
روغن توربيني (TURBINE OIL) که با فواصل منظم به خوبی نگهداری و بازبيني می‌شود ، بایستی بینی 20 تا 30 سال دوام و كارايي داشته باشد.  در مواردي که روغن توربین به زودی مستهلک می‌گردد اکثراً به دلیل اختلاط با رطوبت می‌باشد كه در کاهش پایداری اکسیداسیون نقش داشته و منجر به زنگ‌زدگی می‌گردد.
مورد اخیر (استهلاك سريع به دليل اختلال بارطوبت) در بین دیگر آثار منفی، به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون عمل می‌کند.
مقادیر گوناگونی از رطوبت توربين با سیستم روغن‌کاری از طریق نشت آب بند گلند (GLAND SEALS) در تماس خواهد بود. به دلیل اینکه شفت از Casing توربين عبور می‌کند، آب بندهای فشار پایین بخار (SEALS) ، برای به حداقل رساندن نشت آب بند به كندانسور خلا، نیاز  دارند.
فشار تراکم عموماً در سیستم و مکانی به صورت کانالیزه دور می‌گردد، ناگزیر بخشی از رطوبت به محفظه Casing نفوذ کرده و به سیستم روان‌کاری راه می‌یابد. شرایط آب بند گلند، فشار بخار آب بند  گلند و شرایط اگزاستور آب بند گلند بر میزان این رطوبت نفوذی تأثیرگذار است.
معمولاً، سیستم‌های خروج بخار و روغنی که با فشار و سرعت بالا عبور می‌کند یک حالت خلا ایجاد نموده که آب بندهاي شفت‌های پشتي  بخار را به ياتاقانها و سیستم روغن هدایت می‌کند.
رطوبت همچنين از طریق عملکرد نادرست خنك كاري روغن ، عملیات نامناسب پاک‌سازي نيروگاه و اختلاط روغن Make up با آب و رطوبت متراكم محيط، با سیستم روغن در تماس خواهد بود. در بسیاری از موارد تأثیر جداسازی نامناسب آب و روغن را می‌توان به وسیله ترکیبی مناسب و با کیفیت افزودنی‌ها جبران نمود. این افزودنی‌ها شامل ضد اکسیداسیون ها ، ضد زنگ‌ها و ... می‌باشد.
رطوبت اضافی را نیز می‌توان به کمک استفاده منظم تله‌های آب، سانتریفیوژها و .... حذف نمود. چنانچه خاصیت جداپذیری از آب (Demulsibility) در روغن توربین از بين رود، اکسیداسیون ناشی از رطوبت در روغن، تا حد زیادی به عملکرد سیستم‌های جداپذیری رطوبت بستگی دارد. حرارت نیز می‌تواند از طریق تشدید اکسیداسیون باعث کاهش عمر روغن گردد.
در کاربردهای توربین‌های بخار، دما معمولاً به ميزان بین 49 تا 71 درجه سانتی‌گراد در ياتاقانها می‌رسد.
تأثیر دما، اينگونه مشخص می‌شود که نرخ اکسیداسیون برای هر 10 درجه افزایش دما در دماهاي بالای 60 درجه سانتی‌گراد، دو برابر خواهد شد.
روغن مينرال (روغن معدني) به سرعت در دماي 82 درجه سانتی‌گراد اکسیده می‌شود.
برخي از انواع ياتاقانها در دمای 121 درجه سانتی‌گراد دچار مشکل می‌شوند که بسیار بالاتر از دمای اکسیداسیون روغن‌های مذكور است. ضد اکسیداسیون های کیفیت بالا مي توانند اکسیداسیون را به تأخیر اندازند، اما حرارت اضافی و رطوبت زائد، بطوركلي بایستی برای حفظ طول عمر بالای روغن حذف شوند. 
1394/11/4

.
.
.